Vaše nastavení cookies pro tuto internetovou stránku

Tato internetová stránka využívá cookies. Cookies jsou důležité pro správné zobrazování internetové stránky. Cookies slouží k tomu, abychom vám mohli poskytovat komfortní, efektivní a bezpečnou nabídku a získávali statistické údaje potřebné pro optimalizaci funkcí internetové stránky. Klikněte na „Souhlasím a pokračovat“, pokud souhlasíte s používáním cookies a chcete dál přejít přímo na internetovou stránku. Nebo klikněte na „Prohlášení o ochranně osobních dat“, pokud si přejete získat popis používání cookies a služeb provádějících analýzu internetové stránky.

Kontakty
Kontakt E+P.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Lydia
STAT DOTOnline
powered byBFOUND LOGO

Chemie, farmacie, zdravotní péčeChemie, farmacie, zdravotní péče

Maximální kvalita a bezpečnost:
software LFS Suite pro chemii, farmacii a zdravotní péči

Logistika ve zdravotním průmyslu zachraňuje životy. Chybné nebo opožděné dodávky mohou mít pro pacienty závažné zdravotní následky. Všechny logistické procesy musí být vzájemně dokonale sladěny.  Software LFS Suite nabízí v praxi osvědčené řešení pro optimální manipulaci s choulostivými a teplotně citlivými výrobky, a to vždy se zohledněním neustále se měnících rámcových podmínek této branže.

Lohmann & Rauscher.

Efektivnější procesy pro manipulaci s Medical Devices.

Komplexní řešení individuálních požadavků.

Přehled odvětvových funkcí.

tabImageRecord.title

Chemický a farmaceutický průmysl, zdravotnictví

 • Zásobování výroby
 • Sledování šarže
 • Podmínky pro skladování
 • 1.000 pravidel (1000 point rules)
 • Limity nebezpečnách artiklů
 • Přístup k farmacii
 • Nemocniční logistika

Systém řízení skladu nabízí nejrůznější
moduly pro použití ve zdravotnictví.

 • Zacházení se sériovými čísly (různé varianty)
 • Zacházení s nebezpečným nákladem
 • Značky kvality
 • Nakládání s daty minimální trvanlivosti
 • Multi Order Picking – 2stupňové pracovní pakety
 • Pick-to-Light
Na bezpečné straně.

Bezpečnost s LFS.wms a procesy s certifikací Gamp 5

Procesy řízené systémem LFS.wms jsou certifikovány podle přísných kritérií GAMP 5. Zajišťujeme tak, že při použití našeho softwaru nedochází k žádnému negativnímu ovlivnění kvality výrobků, kontroly procesů nebo zajištění jakosti. LFS.wms vám zaručuje jistotu a bezpečnost. Systém řízení skladu monitoruje data minimální trvanlivosti, zaručuje kontinuální zpětné sledování šarží a rychle a spolehlivě poskytuje naléhavě potřebné léky. Přesvědčte se sami.