Państwa ustawienia plików cookie dla tej strony

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są ważne dla poprawnego działania tej strony internetowej. Pliki cookie zapewniają, że nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza, ponadto służą one również do pozyskiwania danych statystycznych w celu optymalizacji funkcjonalności strony. Prosimy o kliknięcie na „Zaakceptuj i kontynuuj“, aby zaakceptować pliki cookie i przejść bezpośrednio do witryny. Lub o kliknięcie na „Polityka prywatności”, aby przejść do opisu wykorzystania plików cookie oraz usług analizy strony.

Kontakt
Kontakt E+P.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Planowanie logistykiPlanowanie logistyki

Całościowa analiza Państwa logistyki i opracowanie nowej koncepcji logistyki

Podstawą powodzenia każdego projektu logistycznego jest staranne planowanie. Tyczy się to w szczególności planowania koncepcji logistycznej, w której celem jest dobór rozwiązania optymalnego kosztowo i dobranego pod indywidualne wymagania klienta. Doradztwo logistyczne Ehrhardt + Partner Consulting zna szerokie zastosowanie i możliwości wykorzystania wszystkich sprawdzonych, także najnowszych technologii i trendów, jak na przykład Logistik 4.0. Proces doradczy i planistyczny przebiega każdorazowo neutralnie i niezależnie od producenta a jego celem jest wybór najekonomiczniejszego rozwiązania. Dla klientów oznacza to wysoki stopień transparentności odnośnie poszczególnych składników systemu - takich jak choćby przepływ materiałów, technika magazynowa czy stopień automatyzacji.

EHRHARDT + PARTNER CONSULTING.

Planowanie nowych systemów logistycznych.

Przy planowaniu nowej hali magazynowej istotną rolę odgrywa szereg różnych czynników. Ważnym jest, by znać je wszystkie, kompleksowo przeanalizować i zgrać ze sobą w optymalny sposób w przyszłym systemie logistycznym. Wspólnie z Państwem określamy Państwa wymagania w zakresie magazynowania wyrobów, przepływu materiałów oraz przebiegu procesów w magazynie oraz związanych z tym przepływem informacji i zewnętrznymi czynnikami ograniczającymi.

Istotną podstawą w planowaniu jest określenie struktur ilościowych. Przeprowadza się dokładną analizę wyrobów oraz danych zasobów i danych zmiennych.

Po przygotowaniu wstępnego projektu i szkicu Państwa przyszłego magazynu, rozpoczyna się proces dokładnego planowania. Opracowanie dokumentacji przetargowej oraz katalogu wymagań dla systemów magazynowych, transportowych i IT odbywa się w oparciu o precyzyjnie przygotowaną koncepcję. Jako kompetentny i niezależny partner oferujemy Państwu wsparcie również podczas ustaleń i negocjacji z dostawcami.

Nasza oferta jest kompleksowa.

Konsultacje logistyczne, planowanie i koncepcje logistyczne.

tabImageRecord.title

Konsultacje

 • Opracowywanie indywidualnych strategii magazynowych i logistycznych
 • Analizy wykonalności
 • Konsultacje logistyczne i IT
 • Analiza porównawcza
 • Koncepcje outsourcing i insourcing

tabImageRecord.title

Planowanie

 • Analiza potencjału
 • Planowanie lokalizacji
 • Planowanie logistyczne i magazynowe
 • Modernizacja i montaż nowych funkcji
 • Rozpisanie przetargu i alokacja

tabImageRecord.title

Wdrażanie

 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie zmianami
 • Wsparcie odbiorcze i rozruchowe
 • Stała pomoc i optymalizacja

Od etapu planowania do koncepcji w 3 krokach.

Jako kompetentny partner w dziedzinie logistyki towarzyszymy Państwu od określenia Państwa celów logistycznych aż po opracowanie koncepcji magazynu.

1) Podstawa planistyczna

 • Określenie zadań i celów (żądanego stanu) oraz uwzględnienie wymagań i indywidualnych specyfikacji
 • Rozgraniczenie analizowanych wariantów i określenie priorytetów oraz ekonomicznych celów (w tym budżetu i oszczędności kosztów)
 • Określenie kryteriów oceny do porównywania wariantów oraz ustalenie rzeczywiście istotnych danych i procesów logistycznych

2) Analiza + ocena

 • Przygotowanie i kontrola poprawności danych oraz ich analiza i ocena
  • Ustalenie struktur ilościowych oraz wskaźników oraz szacowanie rzeczywistych danych na podstawie zbioru danych
  • Dane planistyczne i analiza jako podstawa do opracowania wariantu(-ów) koncepcji

3) Koncepcja

1) Organizacja

Ciągi czynności roboczych, procesy i przepływy materiałów

2) Technika

Wybór i przyporządkowanie techniki logistycznej

3) Wymiarowanie

Oparte na wskaźnikach wymiarowanie systemu

4) Budżetowanie

Oszacowanie kosztów inwestycji i eksploatacji oraz wstępne rozplanowanie terminów

5) Porównanie wariantów

Jakościowa i ilościowa ocena wariantów koncepcji

6) Rekomendacje

Określenie preferowanych wariantów

Uzyskane wyniki planowania magazynu i logistyki.

Planowanie magazynu i logistyki.

Planowanie nowego magazynu wyrobów gotowych

Zadanie: Planowanie powierzchni i pojemności magazynu wyrobów gotowych w postaci farb i lakierów w Niemczech

Wynik: Redukcja powierzchni magazynowej i logistycznej o 40% w stosunku do pierwotnie planowanej i uzyskanie o 15% wyższej pojemności magazynu. Łącznie 2 miliony euro oszczędności na kosztach budowy.

Planowanie nowego centrum dystrybucyjnego dla wiodącego przedsiębiorstwa handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Dubaju

Zadanie: Planowanie centrum dystrybucyjnego do zaopatrywania 50 własnych filii oraz integracji handlu online

Wynik: 7-letni (obliczony) okres amortyzacji i 15% ROI (Return on Investment)

Planowanie nowej koncepcji logistyki dla wiodącej winiarni w Niemczech

Zadanie: Planowanie nowego w pełni automatycznego magazynu wysokoregałowego z w pełni automatyczną obsługą produkcji przez autonomiczne pojazdy transportowe

Wynik: ok 850.000 euro oszczędności na operacyjnych kosztach logistycznych rocznie

Referencje.

Niezależne od branży rozwiązania logistyczne od jednego dostawcy.

Dowiedz się więcej o naszych innowacyjnych rozwiązaniach.

Odkryj niewykorzystane możliwości.

Lydia
STAT DOTOnline
powered byBFOUND LOGO