Państwa ustawienia plików cookie dla tej strony

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są ważne dla poprawnego działania tej strony internetowej. Pliki cookie zapewniają, że nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza, ponadto służą one również do pozyskiwania danych statystycznych w celu optymalizacji funkcjonalności strony. Prosimy o kliknięcie na „Zaakceptuj i kontynuuj“, aby zaakceptować pliki cookie i przejść bezpośrednio do witryny. Lub o kliknięcie na „Polityka prywatności”, aby przejść do opisu wykorzystania plików cookie oraz usług analizy strony.

Kontakt
Kontakt E+P.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Planowanie logistyki 4.0 –
wirtualny spacer po magazynie.

Pokażemy Państwu magazyn i to jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Już na etapie planowania logistyki dzięki zastosowaniu oprogramowania do rzeczywistości wirtualnej mogą Państwo aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu koncepcji Państwa procesów logistycznych. Podczas wirtualnego spaceru integrujemy rzeczywiste dane o przepływie materiałów. Poprzez wczesne rozpoznanie wąskich gardeł można uzyskać oszczędności i uniknąć błędów już na etapie planowania. Wizualizacje 3D zwiększają bezpieczeństwo planistyczne i pozwalają na zapewnienie efektywnego przebiegu procesów. Planowanie logistyki 4.0 od Ehrhardt + Partner Consulting to także czysty zysk: Zaplanuj z nami przewidująco i precyzyjnie swoje procesy logistyczne.

Wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality).

Wizualizacja trójwymiarowa dla większego bezpieczeństwa w planowaniu logistycznym.

Aktywne uczestniczenie klienta – jest to wyjątkowo ważne dla nas podczas planowania i koncepcji kompleksowej logistyki wewnątrzzakładowej. Dlatego dzięki naszym rozwiązaniom wizualizacji oraz emulacji gwarantujemy Ci konkretne korzyści. Korzystanie m.in. z oprogramowania wirtualnej rzeczywistości. Zapoznaj się z wirtualną kontrolą. Dajemy Ci możliwość wglądu w planowanie logistyczne w oparciu o rzeczywiste dane przepływu materiału, aby dokładnie zrozumieć procesy. Razem z Tobą szybko wdrożymy odpowiednie rozwiązania np. do interfejsu magazynu. Decydujący aspekt dla większego bezpieczeństwa planowania i wydajności. Z systemu można korzystać na aplikacjach Oculus Rift, Google Cardboard lub innym sprzęcie komputerowym wykorzystywanym do podobnych celów. Łatwo, konkretnie i z ukierunkowaniem na efekty. Wykorzystaj wizualizacje Virtual Reality także do następujących procesów: Wysyłaj modele pocztą elektroniczną, korzystaj z prezentacji na komputerze PC lub na urządzeniach mobilnych – technicznie możliwy jest nawet wydruk za pomocą drukarki 3D.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji dzięki rzeczywistości wirtualnej.

 • Oszczędność kosztów dzięki zmniejszeniu nakładów planistycznych i czasowych
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa planistycznego poprzez integrację danych o przepływie materiałów
 • Wcześniejszy trening i szkolenie
Uzyskane wyniki planowania magazynu i logistyki.

Planowanie magazynu i logistyki.

Zastosowanie

 • Planowanie nowego magazynu, rozbudowa i modernizacja: Zastosowanie przewidującego planowania wykorzystującego rzeczywistość wirtualną pozwala na rozpoznanie wąskich gardeł i uniknięcie błędów w planowaniu.
 • Optymalizacja istniejących systemów logistycznych: Zastosowanie rzeczywistości wirtualne umożliwia analizę istniejących systemów oraz ustalenie i wykorzystanie potencjałów optymalizacyjnych.
 • Podstawa dla symulacji i emulacji: Model wirtualnej rzeczywistości można wykorzystać w dalszej kolejności do stworzenia symulacji i emulacji pracy magazynu.

Korzyści

 • Zwiększenie bezpieczeństwa planistycznego: Dzięki wirtualnemu środowisku planistycznemu można np. zaplanować lepiej obszary funkcyjne i dopasować do rzeczywistych potrzeb.
 • Zmniejszenie nakładów planistycznych: Planowanie odbywa się w jednym jedynym modelu, dzięki czemu niespójne wersje rysunków należą już do przeszłości.
 • Oprócz wizualizacji możliwa jest również symulacja i emulacja. Pozwala to zagwarantować uzyskanie planowanej pojemności i przepustowości.

Zastosowanie

 • Instrument planistyczny: Planowanie VR można przyjąć za podstawę planistyczną i wykorzystać do dalszych zastosowań - na przykład jako operacyjną wizualizację logistyki magazynowej na stanowisku dyspozytorskim.
 • Wirtualne spacery po magazynie: Planowanie i realizacja wirtualnych spacerów po magazynie np. w celu prezentacji nowym pracownikom lub klientom.
 • Wcześniejszy trening i szkolenie: Wykorzystanie jako środek szkoleniowy dla nowych pracowników lub do szkolenia w zakresie w nowych obszarów magazynu lub np. nowych procedur komisjonowania.
Planowanie logistyki 4.0.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji dzięki rzeczywistości wirtualnej.

Dowiedz się więcej o naszych innowacyjnych rozwiązaniach.

Odkryj niewykorzystane możliwości.

Lydia
STAT DOTOnline
powered byBFOUND LOGO