Vaše nastavení cookies pro tuto internetovou stránku

Tato internetová stránka využívá cookies. Cookies jsou důležité pro správné zobrazování internetové stránky. Cookies slouží k tomu, abychom vám mohli poskytovat komfortní, efektivní a bezpečnou nabídku a získávali statistické údaje potřebné pro optimalizaci funkcí internetové stránky. Klikněte na „Souhlasím a pokračovat“, pokud souhlasíte s používáním cookies a chcete dál přejít přímo na internetovou stránku. Nebo klikněte na „Prohlášení o ochranně osobních dat“, pokud si přejete získat popis používání cookies a služeb provádějících analýzu internetové stránky.

Kontakty
Kontakt E+P.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Mezinárodní systém zasíláníMezinárodní systém zasílání

Logistika expedice z cloudu prostřednictvím LFS.iss.

Požadavky v oblasti logistiky expedice neustále stoupají. Nejrůznější druhy zasílání, různí poskytovatelé kurýrních, expresních a balíkových (KEB) služeb a požadavek na stále kratší dodací lhůty vyvíjí tlak na firmy. Díky LFS.iss (International Shipping System) lze veškerou logistiku expedice řídit pomocí pouhého jednoho nástroje. Rychle, jednoduše a efektivně.

interfererImageRecord.title

Vysoká výkonnost a maximální disponibilita: LFS.iss z cloudu.

LFS.iss je k dispozici jako privátní cloudové řešení. Společnosti tak profitují ze všech výhod LFS.cloud, včetně hostingu, řízených služeb a Cloud Computingu. Firma E+P za tím účelem zřídí ve výpočetním středisku dceřiné společnosti EPX, Ehrhardt + Partner Xtended potřebnou infrastrukturu a zajistí napojení na různé poskytovatele kurýrních, expresních a balíkových (KEB) služeb.

Software pro zasílání LFS.iss.

LFS.iss je samostatné řešení, které může být používáno nezávisle na nadřazených systémech vedení skladu (WMS).

Trasování

Integrovaný expediční systém začne bezprostředně po přijetí zakázky plánovat expedici. Za tím účelem LFS.iss komunikuje přímo s nadřazeným systémem vedení skladu (WMS). Na základě všech relevantních informací o objednávce vytvoří trasovací kód pro optimální vedení trasy, který nahlásí zpět do WMS.

Expediční štítek

Po zkompletování a zabalení zboží vybere LFS.iss na základě relevantních údajů k zakázce vhodné informace pro trasování. Následuje vytvoření expedičního štítku s čárovým kódem, který obsahuje všechny relevantní údaje, jako je adresa, hmotnost, počet zásilek, trasovací kód nebo číslo expedičních jednotek – vždy s ohledem na individuální požadavky příslušného poskytovatele kurýrních, expresních a balíkových (KEB) služeb.

EDI

Pro dokončení zpracování zásilky vygeneruje LFS.iss podací doklad, specifický pro příslušnou balíkovou službu. Systém přitom zaznamená a předá veškeré informace, jako je jméno vyzvedávající osoby a registrační značka jejího vozidla. Všechny údaje jsou prostřednictvím EDI rychle a spolehlivě předány poskytovateli služby.

LFS.ISS PRO MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU.

Dopravte své zboží do cíle bezpečně.

Profitujte díky systému ISS (International Shipping System) ze samostatně instalovaného softwaru pro řízení logistiky expedice. Vůbec přitom nezáleží na tom, který systém vedení skladu (WMS) používáte: LFS.iss je flexibilní a nezávislý. Současně zajišťuje napojení na nejrůznější poskytovatele kurýrních, expresních a balíkových (KEB) služeb. Umožňuje tak nákladově efektivní expedici zboží. V případě potřeby lze rychle a jednoduše integrovat další druhy expedice a služby. Budete tak kdykoliv schopni přizpůsobit se měnícím se požadavkům vašich zákazníků.

Přehled výhod nástroje LFS.iss:

  • Vyšší efektivita a transparentnost v řízení expedice
  • Seznamy nákladních zásilek, specifické pro jednotlivé balíkové služby
  • Možnost využití funkce importu a generování trasovacího kódu
  • Konverze do specifických datových formátů používaných poskytovateli kurýrních, expresních a balíkových (KEB) služeb (např. Edifact Iftmin, Fortras, XML)
  • Rychlejší a bezpečnější výměna dat (EDI) přes FTP, SFTP
  • Snížení provozních nákladů díky privátnímu cloudovému řešení
ZJISTĚTE SI VÍCE O NAŠEM ŘEŠENÍ.

Logistika expedice z cloudu.

100%

nezávislost

na použitém WMS

100%

flexibilita

při integraci doplňkových druhů zasílání

100%

disponibilita

díky privátnímu cloudovému řešení