Vaše nastavení cookies pro tuto internetovou stránku

Tato internetová stránka využívá cookies. Cookies jsou důležité pro správné zobrazování internetové stránky. Cookies slouží k tomu, abychom vám mohli poskytovat komfortní, efektivní a bezpečnou nabídku a získávali statistické údaje potřebné pro optimalizaci funkcí internetové stránky. Klikněte na „Souhlasím a pokračovat“, pokud souhlasíte s používáním cookies a chcete dál přejít přímo na internetovou stránku. Nebo klikněte na „Prohlášení o ochranně osobních dat“, pokud si přejete získat popis používání cookies a služeb provádějících analýzu internetové stránky.

Kontakty
Kontakt E+P.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Lydia
STAT DOTOnline
powered byBFOUND LOGO

Tiráž.

 

Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG

Alte Römerstraße 3

D-56154 Boppard-Buchholz

 

Tel.: (+49) 67 42 – 87 27-0

Fax: (+49) 67 42 – 87 27-50

Email: info@epg.com

 

Rejstříkový soud Koblenz, HRA 4605

DIČ DE 812 149 135

Komplementář společnosti  Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG:

Ehrhardt Beteiligungs-GmbH

 

Jednatel společnosti Ehrhardt Beteiligungs-GmbH:

Marco Ehrhardt

 

Rejstříkový soud: Městský soud Koblenz

Číslo registrace:  HRB 5501

 

Pokyny týkající se autorského práva

Veškerý obsah zveřejněný na naší internetové stránce (např. texty, obrázky, grafy, zvukové záznamy a videonahrávky) bez výjimky podléhá ustanovením příslušného práva na označování a také právům příslušných registrovaných vlastníků.

Autorské právo k námi vytvořenému a na této stránce zveřejněnému obsahu přísluší výhradně nám. Šíření a zobrazování těchto obsahů, a to i jen formou výňatků, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného písemného souhlasu společnosti Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG zakázáno.

 

Zdroje obrázků

© www.istockphoto.com/de

 

Vyloučení odpovědnosti

Těší nás, že jste navštívili naše internetové stránky a že se zajímáte o nabídku našich služeb. Níže najdete několik informací týkajících se ručení.

 

Ručení za obsah

Jakožto poskytovatel služby podle § 7 odst. 1 zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG) jsme v obecné rovině odpovědní za vlastní obsah zveřejněný na této stránce. Podle §§ 8 až 10 TMG ovšem jako poskytovatel služby nemáme povinnost monitorovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které by mohly odkazovat na protizákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat využívání informací daná obecně platnou legislativou tím zůstává nedotčena. Ručení je v takovém případě možné až od okamžiku, od něhož je konkrétní porušení zákona známo. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, příslušný obsah okamžitě odstraníme.1

 

Ručení za odkazy

Naše nabídka zahrnuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít jakoukoliv odpovědnost. Za obsah stránek, na které odkazujeme, odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel daných stránek. Stránky, na které odkazujeme, jsme v okamžiku zveřejnění odkazu prověřili z hlediska možného porušení zákona. Žádný protiprávní obsah nebyl v okamžiku zveřejnění odkazu rozpoznán. Permanentní kontrola obsahu stránek, na které odkazujeme, je ovšem bez konkrétního podezření na porušení zákona nemyslitelná. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.1

1 Zdroj: http://www.e-recht24.de